Yasal Maddeler

Sorumluluk Dışı Haller

 

Çin Vize Maşvuru Merkezi Hizmetleri (bundan böyle kısaca "Başvuru Merkezi" olarak anılacaktır.) işbu internet sitesindeki içeriklerin doğru olmasını sağlamak için her türlü gayreti gösterecek olup internet sitesinde yer alan herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmemektedir. Başvuru Merkezi işbu sitede yer alan içerikleri veya içerikte tanımlanan ürün veya fiyat bilgilerini hiç bir ön bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilir. İnternet sitesindeki içeriklerin süresi geçmiş olabilir, ancak Başvuru Merkezisöz konusu içeriklerin güncellenmesi için herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. 

İşbu İnternet Sitesindeki içerikler hiç bir koşul, taahhüt veya başka şarta bağlı olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmaktadır.Bu sebeple, Başvuru Merkezi, yasaların izin verdiği azami ölçüde,hiç bir beyan, taahhüt ve şarta ve başta kanunlar dahil olmak üzere söz konusu olabilecek diğer hiç bir koşulunbağlayıcılığına tabi değildir. Yasaların dolaylı olarak ifade ettiği şartlar internet sitemizdeki işbu sorumluluk dışı içerikler için bağlayıcı olabilecektir.

 

Hizmet Sözleşmesi

1.Birinci Madde: Tanım

1.1 Büyükelçilik: Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği’dir.

1.2 Başkonsolosluk: Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’dur.

1.3 Diğer Konsolosluk Kurumları: Çin Halk Cumhuriyeti konsoloslukları ve konsolosluk ofisleri vb. kurumlar kastedilmektedir.

1.4 Büyükelçilik ve Konsolosluklar: Büyükelçilik (ve/veya ) Başkonsolosluk (ve/veya) diğer konsolosluk kurumlarıdır.

1.5 Çin Vize Başvuru Hizmet Merkezi: Büyükelçilik ve Konsolosluğun yönetmelik hükümleri gereğince Müşterilere Çin vize başvurusu ile ilgili hizmet veren kuruluştur. Aşağıda kısaca Başvuru Merkezi olarak adlandırılacaktır.

1.6 Müşteri: Başvuru Merkezine Çin vize başvurusu yapan müracaatçı kendisi yada Başvuru Merkezine Çin vizesi için başvurmaya yetkili kılınan şahıs, seyahat acentası ve diğer aracılık kuruluşlarıdır.

1.7 Müşteri Bilgileri: BaşvuruMerkezinin hizmet verebilmesi için Müşteri tarafından Başvuru Merkezine verilmesi gerekli kağıt üzeri, elektronik ortam ya da diğer formattaki evraklar ve bilgiler vb.dir.

1.8 Kişisel Bilgiler: Müşterinin sunduğu başvuru evrakları içinde bulunan başta Soyad-ad, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum, uyruk, pasaport bilgileri, iletişim bilgileri, hastalık kaydı, adli sicil kaydı, ev adresi, iş adresi, aile fertlerine ait bilgiler, videolar, telefon ses kayıtları, mail kayıtları vb. kişisel gizlilik ile ilgili tüm bilgiler olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm şahsi bilgilerdir.

1.9 İnternet Sitesi: Özel olarak Müşterilere bilgi ilanı, online form doldurma, online randevu, vize durumu sorgulama vb. türlü online hizmeti sağlayan www.visaforchina.org adresli internet sitesidir.

1.10 Temel Hizmetler: Başvuru Merkezinin vize başvurusu ile ilgili Müşterilere verdiği hizmetlerdir.

1.11 Tamamlayıcı Hizmetler: Başvuru Merkezinin Müşterilere kolaylık sağlamak amacıyla temel hizmetler dışında verdiği diğer hizmetlerdir.

1.12 Vize Ücreti: Başvuru merkezinin Büyükelçilik ve Konsolosluklarının standartları gereğine uygun olarak Büyükelçilik ve Konsolosluk adına başta vize bedeli, ekpres vize bedeli, süper ekspres bedeli olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Müşterilerden tahsil ettiği konsolosluk bedelidir.

1.13 Başvuru Hizmet Bedeli: Başvuru Merkezinin Müşterilere verdiği temel hizmetler için Müşterilerden tahsil ettiği bedeldir. Bu bedele Tamamlayıcı Hizmet bedeli dahil değildir. 

1.14 Pick-up Formu: Başvuru Merkezi tarafından Çin vize başvurusu yapan Müşterilerin adına düzenlenen ve Müşteri'lerin pasaport ve vizelerini alması sırasıda Vize Ücreti veBaşvuru Hizmet Bedeli'nin ödendiğini gösteren tek geçerli delil niteliğindeki evraktır.

 

2.İkinci Madde: Başvuru Merkezinin Temel Hizmet Kapsamı

2.1 Müşterileri kabul etmek, Büyükelçilik ve Konsolosluklarının taleplerine uygun olarak her tür vize başvuru evrakları düzenlemek

2.2 Temel bilgilerin sisteme girilmesi, Başvuru Merkezi ile Büyükelçilik ve Konsolosluklar arasında pasaport, vize ve Müşteri evraklarının aktarımının sağlanması gibi Müşteriye yönelik aracılıkniteliği taşıyan hizmet vermek.

2.3 Büyükelçilik ve Konsoloslukların taleplerine uygun olarak Vize Ücreti'ni tahsil etmek ve Büyükeliçilik ve Konsolosluk adına pasaport ve vizeyi Müşteriye teslim etmek.

2.4 İnternet sitesi, danışma masası, danışma hattı, faks ya da e-mail yolu ile Büyükelçilik ve Konsoloslukların taleplerine göre Çin vize politikaları ile ilgili bilgileri zamanında yayımlamak ve iletmek.

2.5 Başvuru Merkezi, vize başvurusu ile ilgili kontrol, onay, red, vize verme vb. hükümet işlevlerinin Büyükeliçilik ve Konsolosluklara ait yetkiler olması dolayısıyla bu hususlara ilişkin Müşterilere herhangi taahhüt, garanti verme, açıklama yapmaya da diğer benzer yasal yükümlülükler gibi özel yetki dahilindeki işlemlere hukuken yetkili olmadığını beyan eder.

 

3.Üçüncü madde: Vize Başvuru Hizmeti Almak İçin Bilinmesi Gerekenler

3.1 Müşteri aşağıdaki hususları kati olarak bildiğini kabul eder ve onaylar:
Başvuru Merkezi, Çin vizesi ile ilgili kontrol ve onaylama sürecine katılım göstermemektedir. Büyükelçilik ve Konsolosluklar Çin’in ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre vizenin verilip verilmemesi, ne tür vize verilmesi, vizenin geçerlilik süresi, kalış süresi ve giriş sayısına karar vermektedirler. Büyükelçilik ve Konsoloslukların Müşterinin vize başvurusunu onaylaması ya da onaylamaması durumlarında dahi Müşteri,Başvuru Merkezine Başvuru Hizmet Bedeli ödemekle yükümlüdür ve bu bedel iade edilemez.

3.2 Müşterilerin internet sitesi ya da danışma hattı kanalıyla Başvuru Merkezinden danışma hizmeti almaları mümkündür. Müşteriler Başvuru Merkezi'nin resmi bir kurum olmadığını ve danışma hizmetinin, Müşterinin soruları için tek taraflı yoruma yönelik ve elindeki sınırlı bilgilere göre sağlanan ücretsiz bir danışma hizmeti olduğunu bilmesi gerekmektedir. Bu hizmet Müşteriye vize başvurusunda yardım sağlamak amaçlı olup, hiçbir koşulda herhangi bir taahhüt, garanti ya da diğer yasal yükümlülüklerin üstleniliği anlamına gelmeyecektir.

3.3 Müşteri, Başvuru Merkezine vize başvurusu için gerekli evrakları temin etmeli ve tüm bilgilerin gerçek ve doğruluğunu taahhüt etmelidir. ler Başvuru Merkezinin Müşteri evraklarını kabul etmesinin söz konusu evrakların yeterli olduğu anlamına gelmediğini kabul eder ve bu hususta mutabıktır. Gerekmesi durumunda Büyükelçilik ve Konsolosluk gerekli evrakların Müşteri tarafından ek destekleyici dokümanlarla tamamlanmasını isteme ya da başvuruda bulunan şahsı Büyükelçilik ve Konsolosluğa mülakata çağırma hakkına sahiptir.

3.4 Müşteri, Başvuru Merkezinin verdiği pick-up formunu teslim alırken üzerindeki içerikleri dikkatlice kontrol etmeli ve hatasız olduğundan emin olmalıdır. Müşteri herhangi bir hatanın olduğunu fark etmesi durumunda Başvuru Merkezine derhal haber vermelidir. Başvuru Merkezi mümkün oduğu kadar hızlı şekilde mümkün olan düzeltmeyi yapacaktır.

3.5 Müşteri vize teslim anında vize üzerindeki bilgileri kontrol etmeli ve hatasız olduğundan emin olmalıdır. Herhangi bir hata fark etmesi durumunda Başvuru Merkezine derhal haber vermelidir. Başvuru Merkezi vize üzerinde düzeltme yapma ya da vizenin yenilenmesini sağlama hususlarında yardımcı olmaya çalışacaktır. Müşterinin kendisinden kaynaklanan nedenlerden ötürü vize üzerinde oluşabilecek içerik hatası oluşması durumunda düzeltme ve vize yenilenmesi nedeniyle yeniden ücret tahakkuk edeceği katiyetle bilinmelidir. 

3.6 Müşterilere güvenli ve kaliteli hizmet sağlanması amacıyla Başvuru Merkezinde ağ izleme sistemi ve telefon ses kayıt sistemi kurulmuştur. Müşterinin başvuru merkezindeki hareketleri ve Başvuru Merkezi ile yapılan telefon konuşma içerikleri kaydedilebilir ve depolanabilir. Müşteri bu hususları bilmekte ve yukarıda bahsi geçen düzenlemeleri peşinen kabul etmektedir. 

3.7 Başvuru Merkezi başka duyuru yapmadıkça Müşteri vizenin geçerlilik süresinin dolmasından önce pasaport ve vizeyi teslim almalıdır. Vize süresinin geçmesi durumunda Vize Merkezi pasaport muhafaza yükümlülüğünü üstlenmeyecektir. Vize geçerlilik süresinin dolması durumunda ya da Büyükelçilik ve Konsolosluklarınca vize verilmesi ya da vize red kararı verilmesi tarihinden itibaren 365 gün sonra Başvuru Merkezi ilgili seyahat dokümanlarını Büyükelçilik ve Konsolosluklara teslim etme hakkına sahip olupböyle bir durumun yaşanması halinde Büyükelçilik ve Konsolosluklar ilgili pasaportu düzenleyen ülkenin sorumlu makamına iade edilecektir.

 

4.Dördüncü Madde: Kişisel Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

4.1 Müşteri, Başvuru Merkezine internet kanalıyla, doğrudan ya da üçüncü şahıslar tarafından vekaleten sunulan şahsi bilgilerin kendi bilgisi ve rızası dahilide verildiğini açıkça beyan etmiş olupbu bilgilerinin işbu maddenin şartlarına göre ve Başvuru Merkezi tarafından verilen hizmetin kapsamına uygun olarak toplanabileceği, aktarılabileceği, depolanabileceği, işlenebileceği ve kullanılabileceğini peşinen kabul etmiş ve onaylamıştır. 

4.2 Başvuru Merkezi, Müşterinin vize başvurusunun işleme alınabilmesi için müşteri tarafından verilen başvuru evraklarından ilgili Müşteriye ait şahsi bilgileri toplamak ve sisteme girmek zorundadır.

4.3 Müşteri, Başvuru Merkezi'nin, telefon, e-mail, faks, başvuru evrakları (pasaport ve fotoğraf dahil), online form doldurma sistemi, online randevu sistemi, izleme sistemi vb. kanallarla şahsi bilgilerinin kendi rızası dahilinde toplanabileceğini kabul ve beyan eder.

4.4 Şahsi bilgiler Başvuru merkezinin kendine özgü kanalıylaBüyükelçilikveKonsolosluklara aktarılmakta olup, Müşteri bu bilgilerinin Çin Halk Cumhuriyeti'ne aktarılarak depolanabileceğini kabul eder. 

4.5 BaştaMüşteri'nin işbu metin kapsamında verdiği açık rızası ile alınan video görüntü kayıtları, telefon konuşma ses kayıtları, elektronik bilgiler vb. olmak üzere her türlü kişisel  bilgisiileride gerektiğinde kullanılmak üzere(Örnek: Yerel hükümetin ilgili makamlarının talebi ya da iç hizmet denetim ihtiyacı vb. durumlarda)Başvuru Merkezi tarafından toplanabilecektir.

4.6 Müşterinin temin ettiği kağıt üzerindeki bilgiler Büyükelçilik ve Konsolosluklara arşivlenmek üzere aktarılmaktadır. Başvuru Merkezinde fiziki ya da elektronik yöntemlerle Müşteri bilgilerini arşivlemekte ve tüm bilgilerin doğru şekilde kullanılması amacıyla uygun yönetim tedbirleri benimseyerek Müşteri bilgilerinin ifşa edilmesini ve izinsiz kullanımı önlemek için gerekli gayreti göstermektedir.

4.7 Başvuru Merkezi, Çin vize başvurusu ile sınırlı kalmamak suretiyle,Müşteri bilgilerini yasal sorumlulukları ve yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla tüm yerel hukuki düzenlemelereuygun olarak toplamakta, aktarmakta, saklamakta, işlemekte ve kullanmaktadır.

4.8 Başvuru Merkezi, yürürüklükteki hukuki düzenlemeler çerçevesinde zorunlu olanher türlü gerekli makul önlemi olarak Müşteri'lerin kişisel bilgi ve belgelerin güvenliğini sağlamaktadır. Ancak, Başvuru Merkezi bilgi ve belgelerin Başvuru Merkezi ile Büyükelçilik veKonsolosluklar arasındaki nakil işlemleri sırasında meydana gelebilecek doğal afetler, mücbir sebepler, kaza ve hırsızlık vb. nedenlerden ötürü kaynaklanacak neticelerden sorumlu değildir.

 

5.Beşinci Madde: Sorumluluk Hakkında

5.1 Müşterinin teslim ettiği pasaportun Başvuru Merkezinde muhafaza sürecinde kaybolması ya da tahrip olması durumlarında Başvuru Merkezi, başvruruda bulunan şahsın normal prosedür ile ülkenin pasaport idare kurumuna pasaport yenilenmesi başvurusunda bulunurken ödeyeceği ilgili makul ücreti karşılayacaktır. Başvuru Merkezi başvuruda bulunan şahıs tarafından temin edilen ilgili ödeme dekontu karşılığında söz konusu ücreti ödeyecektir. Ancak, işbu madde söz konusu ücret dışında Başvuru Merkezinin herhangi bir sorumluluk üstleneceği anlamına gelmemektedir. 

5.2 Müşteri seyahat programına göre uygun şekilde vize başvuru zamanını ayarlamalıdır.Her ne durumda olursa olsun müşterinin vize başvuru yapma zamanını uygun şekilde ayarlamaması ya da Büyükelçilik ve Konsoloslukların vize kontrol ve onaylama sonucundan dolayı Müşterinin seyahat planının etkilenmesi durumlarında Başvuru Merkezi herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

5.3 Müşterinin posta kanalıyla vize başvurusu yapması ya da Başvuru Merkezinden posta kanalıyla Büyükelçilik veKonsoloslukların onayladıkları pasaport ve vizenin gönderilmesinin istenilmesi durumlarında oluşabilecek posta gecikmesi, posta hatası ya da Başvuru Merkezi dışındaki sebeplerden kaynaklanan herhangi bir belge tahribi ya da kaybından Başvuru Merkezi hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5.4 Başvuru Merkezi, yasaların en geniş şekilde izin verdiği kapsamda işbu metin içinde net bir şekilde belirtilen maddeler ve garantiler dışında vize başvuru hizmetleri ile ilgili diğer doğrudan ya da dolaylı olarak belirtilenşart ve garantilerikabul etmemektedir. Kanunların bu tür sorumluluk dışı bildirisini tanımaması ve bazı şart ya da garantilerin (aşağıda kısaca ‘Zımni Şartlar’ olarak anılacaktır.) dolaylı olarak belirlendiği kanaatine varması durumunda Başvuru Merkezi bu türlü Zımni Şart ihlalinden sınırlı olarak sorumlu olacak olup bu sorumluluklarını yerine getirmek için aşağıdaki bir ya da birkaç alternatifi seçme hakkına sahiptir: 

(1) İlgili başvuru hizmetinin yeniden verilmesi ya da

(2) Yeniden başvuru yapılmasından ötürü oluşacak masrafın karşılanması ya da

(3) Başvuru Merkezi tarafından hizmet nedeni ile ilgiliresmi kurum veya makamlara Müşteri tarafından yapılan ödemelerin karşılanması (Ödeme dekontu temin edilmelisi halinde)

5.5 Müşteri, ister ilgili vize başvurusundan ve/veya verilen başvuru hizmetinden kaynaklansın ister Başvuru Merkezi veya yetkilisinin, acentesinin, çalışanının, temsilcisinin hata, kusur ya da ihmalinden kaynaklansın ya da kaynaklanmasının, Başvuru Merkezinin hiç bir durumda Müşteri ya da Müşteri dolayısıyla üçüncü bir kişinin iddia ettiği dolaylı, tesadüfi, başta belirli ve/veya müteselsil zarar olmak üzere diğer zararlardan, kar kaybı, fırsat kaybı, ticari kayıp, iyiniyet, işin sekteye uğraması vb. kayıplardan sorumlu tutulamayacağını kabul eder ve onaylar.

5.6 İşbu metin kapsamındaki  hükümler Başvuru Merkezinin bulunduğu yerdeki kanunlara tabidir. Vize başvuru hizmeti ile ilgili dava açılması durumunda Başvuru Merkezinin bulunduğu mahaldeki yerel mahkemeler yetkili olacaktır.

 

6.Altıncı madde: Diğer Maddeler

6.1 Başvuru Merkezi dilediği zaman tek taraflı olarak işbu metindeki maddelerin bir kısmını ya da tamamını değiştirebilir, iptal edebilir ya da geri çekebilir. İlgili maddelerin değişmesini kabul etmeyen Müşteri sadece Başvuru Merkezinin verdiği hizmetleri reddetme hakkına sahiptir. 

6.2 Müşteri işbu sözleşmedeki bütün maddeleri okuduğunu, her birinin kendisine tek tek açıklandığını, madde içeriklerini anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. 

 

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Bizimle iletişime geçin

Çalışma günü: Pazartesi-Cuma  Başvuru zamanı:9:00-15:00 Ödeme zamanı 9:00-16:00

Maslak Mah. Meydan Sokak. No.5 Spring Giz Plaza,Kat:14 D47-48, 34398  Sariyer / Istanbul

Tel:+90(212)3058000 or +90(212)2760700  Fax:+90(212)2760702 

Emaıl: istanbulcenter@visaforchina.org

 

 

Yasal Maddeler

Sorumluluk Dışı Haller

 

Çin Vize Maşvuru Merkezi Hizmetleri (bundan böyle kısaca "Başvuru Merkezi" olarak anılacaktır.) işbu internet sitesindeki içeriklerin doğru olmasını sağlamak için her türlü gayreti gösterecek olup internet sitesinde yer alan herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmemektedir. Başvuru Merkezi işbu sitede yer alan içerikleri veya içerikte tanımlanan ürün veya fiyat bilgilerini hiç bir ön bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilir. İnternet sitesindeki içeriklerin süresi geçmiş olabilir, ancak Başvuru Merkezisöz konusu içeriklerin güncellenmesi için herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. 

İşbu İnternet Sitesindeki içerikler hiç bir koşul, taahhüt veya başka şarta bağlı olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmaktadır.Bu sebeple, Başvuru Merkezi, yasaların izin verdiği azami ölçüde,hiç bir beyan, taahhüt ve şarta ve başta kanunlar dahil olmak üzere söz konusu olabilecek diğer hiç bir koşulunbağlayıcılığına tabi değildir. Yasaların dolaylı olarak ifade ettiği şartlar internet sitemizdeki işbu sorumluluk dışı içerikler için bağlayıcı olabilecektir.

 

Hizmet Sözleşmesi

1.Birinci Madde: Tanım

1.1 Büyükelçilik: Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği’dir.

1.2 Başkonsolosluk: Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’dur.

1.3 Diğer Konsolosluk Kurumları: Çin Halk Cumhuriyeti konsoloslukları ve konsolosluk ofisleri vb. kurumlar kastedilmektedir.

1.4 Büyükelçilik ve Konsolosluklar: Büyükelçilik (ve/veya ) Başkonsolosluk (ve/veya) diğer konsolosluk kurumlarıdır.

1.5 Çin Vize Başvuru Hizmet Merkezi: Büyükelçilik ve Konsolosluğun yönetmelik hükümleri gereğince Müşterilere Çin vize başvurusu ile ilgili hizmet veren kuruluştur. Aşağıda kısaca Başvuru Merkezi olarak adlandırılacaktır.

1.6 Müşteri: Başvuru Merkezine Çin vize başvurusu yapan müracaatçı kendisi yada Başvuru Merkezine Çin vizesi için başvurmaya yetkili kılınan şahıs, seyahat acentası ve diğer aracılık kuruluşlarıdır.

1.7 Müşteri Bilgileri: BaşvuruMerkezinin hizmet verebilmesi için Müşteri tarafından Başvuru Merkezine verilmesi gerekli kağıt üzeri, elektronik ortam ya da diğer formattaki evraklar ve bilgiler vb.dir.

1.8 Kişisel Bilgiler: Müşterinin sunduğu başvuru evrakları içinde bulunan başta Soyad-ad, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum, uyruk, pasaport bilgileri, iletişim bilgileri, hastalık kaydı, adli sicil kaydı, ev adresi, iş adresi, aile fertlerine ait bilgiler, videolar, telefon ses kayıtları, mail kayıtları vb. kişisel gizlilik ile ilgili tüm bilgiler olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm şahsi bilgilerdir.

1.9 İnternet Sitesi: Özel olarak Müşterilere bilgi ilanı, online form doldurma, online randevu, vize durumu sorgulama vb. türlü online hizmeti sağlayan www.visaforchina.org adresli internet sitesidir.

1.10 Temel Hizmetler: Başvuru Merkezinin vize başvurusu ile ilgili Müşterilere verdiği hizmetlerdir.

1.11 Tamamlayıcı Hizmetler: Başvuru Merkezinin Müşterilere kolaylık sağlamak amacıyla temel hizmetler dışında verdiği diğer hizmetlerdir.

1.12 Vize Ücreti: Başvuru merkezinin Büyükelçilik ve Konsolosluklarının standartları gereğine uygun olarak Büyükelçilik ve Konsolosluk adına başta vize bedeli, ekpres vize bedeli, süper ekspres bedeli olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Müşterilerden tahsil ettiği konsolosluk bedelidir.

1.13 Başvuru Hizmet Bedeli: Başvuru Merkezinin Müşterilere verdiği temel hizmetler için Müşterilerden tahsil ettiği bedeldir. Bu bedele Tamamlayıcı Hizmet bedeli dahil değildir. 

1.14 Pick-up Formu: Başvuru Merkezi tarafından Çin vize başvurusu yapan Müşterilerin adına düzenlenen ve Müşteri'lerin pasaport ve vizelerini alması sırasıda Vize Ücreti veBaşvuru Hizmet Bedeli'nin ödendiğini gösteren tek geçerli delil niteliğindeki evraktır.

 

2.İkinci Madde: Başvuru Merkezinin Temel Hizmet Kapsamı

2.1 Müşterileri kabul etmek, Büyükelçilik ve Konsolosluklarının taleplerine uygun olarak her tür vize başvuru evrakları düzenlemek

2.2 Temel bilgilerin sisteme girilmesi, Başvuru Merkezi ile Büyükelçilik ve Konsolosluklar arasında pasaport, vize ve Müşteri evraklarının aktarımının sağlanması gibi Müşteriye yönelik aracılıkniteliği taşıyan hizmet vermek.

2.3 Büyükelçilik ve Konsoloslukların taleplerine uygun olarak Vize Ücreti'ni tahsil etmek ve Büyükeliçilik ve Konsolosluk adına pasaport ve vizeyi Müşteriye teslim etmek.

2.4 İnternet sitesi, danışma masası, danışma hattı, faks ya da e-mail yolu ile Büyükelçilik ve Konsoloslukların taleplerine göre Çin vize politikaları ile ilgili bilgileri zamanında yayımlamak ve iletmek.

2.5 Başvuru Merkezi, vize başvurusu ile ilgili kontrol, onay, red, vize verme vb. hükümet işlevlerinin Büyükeliçilik ve Konsolosluklara ait yetkiler olması dolayısıyla bu hususlara ilişkin Müşterilere herhangi taahhüt, garanti verme, açıklama yapmaya da diğer benzer yasal yükümlülükler gibi özel yetki dahilindeki işlemlere hukuken yetkili olmadığını beyan eder.

 

3.Üçüncü madde: Vize Başvuru Hizmeti Almak İçin Bilinmesi Gerekenler

3.1 Müşteri aşağıdaki hususları kati olarak bildiğini kabul eder ve onaylar:
Başvuru Merkezi, Çin vizesi ile ilgili kontrol ve onaylama sürecine katılım göstermemektedir. Büyükelçilik ve Konsolosluklar Çin’in ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre vizenin verilip verilmemesi, ne tür vize verilmesi, vizenin geçerlilik süresi, kalış süresi ve giriş sayısına karar vermektedirler. Büyükelçilik ve Konsoloslukların Müşterinin vize başvurusunu onaylaması ya da onaylamaması durumlarında dahi Müşteri,Başvuru Merkezine Başvuru Hizmet Bedeli ödemekle yükümlüdür ve bu bedel iade edilemez.

3.2 Müşterilerin internet sitesi ya da danışma hattı kanalıyla Başvuru Merkezinden danışma hizmeti almaları mümkündür. Müşteriler Başvuru Merkezi'nin resmi bir kurum olmadığını ve danışma hizmetinin, Müşterinin soruları için tek taraflı yoruma yönelik ve elindeki sınırlı bilgilere göre sağlanan ücretsiz bir danışma hizmeti olduğunu bilmesi gerekmektedir. Bu hizmet Müşteriye vize başvurusunda yardım sağlamak amaçlı olup, hiçbir koşulda herhangi bir taahhüt, garanti ya da diğer yasal yükümlülüklerin üstleniliği anlamına gelmeyecektir.

3.3 Müşteri, Başvuru Merkezine vize başvurusu için gerekli evrakları temin etmeli ve tüm bilgilerin gerçek ve doğruluğunu taahhüt etmelidir. ler Başvuru Merkezinin Müşteri evraklarını kabul etmesinin söz konusu evrakların yeterli olduğu anlamına gelmediğini kabul eder ve bu hususta mutabıktır. Gerekmesi durumunda Büyükelçilik ve Konsolosluk gerekli evrakların Müşteri tarafından ek destekleyici dokümanlarla tamamlanmasını isteme ya da başvuruda bulunan şahsı Büyükelçilik ve Konsolosluğa mülakata çağırma hakkına sahiptir.

3.4 Müşteri, Başvuru Merkezinin verdiği pick-up formunu teslim alırken üzerindeki içerikleri dikkatlice kontrol etmeli ve hatasız olduğundan emin olmalıdır. Müşteri herhangi bir hatanın olduğunu fark etmesi durumunda Başvuru Merkezine derhal haber vermelidir. Başvuru Merkezi mümkün oduğu kadar hızlı şekilde mümkün olan düzeltmeyi yapacaktır.

3.5 Müşteri vize teslim anında vize üzerindeki bilgileri kontrol etmeli ve hatasız olduğundan emin olmalıdır. Herhangi bir hata fark etmesi durumunda Başvuru Merkezine derhal haber vermelidir. Başvuru Merkezi vize üzerinde düzeltme yapma ya da vizenin yenilenmesini sağlama hususlarında yardımcı olmaya çalışacaktır. Müşterinin kendisinden kaynaklanan nedenlerden ötürü vize üzerinde oluşabilecek içerik hatası oluşması durumunda düzeltme ve vize yenilenmesi nedeniyle yeniden ücret tahakkuk edeceği katiyetle bilinmelidir. 

3.6 Müşterilere güvenli ve kaliteli hizmet sağlanması amacıyla Başvuru Merkezinde ağ izleme sistemi ve telefon ses kayıt sistemi kurulmuştur. Müşterinin başvuru merkezindeki hareketleri ve Başvuru Merkezi ile yapılan telefon konuşma içerikleri kaydedilebilir ve depolanabilir. Müşteri bu hususları bilmekte ve yukarıda bahsi geçen düzenlemeleri peşinen kabul etmektedir. 

3.7 Başvuru Merkezi başka duyuru yapmadıkça Müşteri vizenin geçerlilik süresinin dolmasından önce pasaport ve vizeyi teslim almalıdır. Vize süresinin geçmesi durumunda Vize Merkezi pasaport muhafaza yükümlülüğünü üstlenmeyecektir. Vize geçerlilik süresinin dolması durumunda ya da Büyükelçilik ve Konsolosluklarınca vize verilmesi ya da vize red kararı verilmesi tarihinden itibaren 365 gün sonra Başvuru Merkezi ilgili seyahat dokümanlarını Büyükelçilik ve Konsolosluklara teslim etme hakkına sahip olupböyle bir durumun yaşanması halinde Büyükelçilik ve Konsolosluklar ilgili pasaportu düzenleyen ülkenin sorumlu makamına iade edilecektir.

 

4.Dördüncü Madde: Kişisel Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

4.1 Müşteri, Başvuru Merkezine internet kanalıyla, doğrudan ya da üçüncü şahıslar tarafından vekaleten sunulan şahsi bilgilerin kendi bilgisi ve rızası dahilide verildiğini açıkça beyan etmiş olupbu bilgilerinin işbu maddenin şartlarına göre ve Başvuru Merkezi tarafından verilen hizmetin kapsamına uygun olarak toplanabileceği, aktarılabileceği, depolanabileceği, işlenebileceği ve kullanılabileceğini peşinen kabul etmiş ve onaylamıştır. 

4.2 Başvuru Merkezi, Müşterinin vize başvurusunun işleme alınabilmesi için müşteri tarafından verilen başvuru evraklarından ilgili Müşteriye ait şahsi bilgileri toplamak ve sisteme girmek zorundadır.

4.3 Müşteri, Başvuru Merkezi'nin, telefon, e-mail, faks, başvuru evrakları (pasaport ve fotoğraf dahil), online form doldurma sistemi, online randevu sistemi, izleme sistemi vb. kanallarla şahsi bilgilerinin kendi rızası dahilinde toplanabileceğini kabul ve beyan eder.

4.4 Şahsi bilgiler Başvuru merkezinin kendine özgü kanalıylaBüyükelçilikveKonsolosluklara aktarılmakta olup, Müşteri bu bilgilerinin Çin Halk Cumhuriyeti'ne aktarılarak depolanabileceğini kabul eder. 

4.5 BaştaMüşteri'nin işbu metin kapsamında verdiği açık rızası ile alınan video görüntü kayıtları, telefon konuşma ses kayıtları, elektronik bilgiler vb. olmak üzere her türlü kişisel  bilgisiileride gerektiğinde kullanılmak üzere(Örnek: Yerel hükümetin ilgili makamlarının talebi ya da iç hizmet denetim ihtiyacı vb. durumlarda)Başvuru Merkezi tarafından toplanabilecektir.

4.6 Müşterinin temin ettiği kağıt üzerindeki bilgiler Büyükelçilik ve Konsolosluklara arşivlenmek üzere aktarılmaktadır. Başvuru Merkezinde fiziki ya da elektronik yöntemlerle Müşteri bilgilerini arşivlemekte ve tüm bilgilerin doğru şekilde kullanılması amacıyla uygun yönetim tedbirleri benimseyerek Müşteri bilgilerinin ifşa edilmesini ve izinsiz kullanımı önlemek için gerekli gayreti göstermektedir.

4.7 Başvuru Merkezi, Çin vize başvurusu ile sınırlı kalmamak suretiyle,Müşteri bilgilerini yasal sorumlulukları ve yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla tüm yerel hukuki düzenlemelereuygun olarak toplamakta, aktarmakta, saklamakta, işlemekte ve kullanmaktadır.

4.8 Başvuru Merkezi, yürürüklükteki hukuki düzenlemeler çerçevesinde zorunlu olanher türlü gerekli makul önlemi olarak Müşteri'lerin kişisel bilgi ve belgelerin güvenliğini sağlamaktadır. Ancak, Başvuru Merkezi bilgi ve belgelerin Başvuru Merkezi ile Büyükelçilik veKonsolosluklar arasındaki nakil işlemleri sırasında meydana gelebilecek doğal afetler, mücbir sebepler, kaza ve hırsızlık vb. nedenlerden ötürü kaynaklanacak neticelerden sorumlu değildir.

 

5.Beşinci Madde: Sorumluluk Hakkında

5.1 Müşterinin teslim ettiği pasaportun Başvuru Merkezinde muhafaza sürecinde kaybolması ya da tahrip olması durumlarında Başvuru Merkezi, başvruruda bulunan şahsın normal prosedür ile ülkenin pasaport idare kurumuna pasaport yenilenmesi başvurusunda bulunurken ödeyeceği ilgili makul ücreti karşılayacaktır. Başvuru Merkezi başvuruda bulunan şahıs tarafından temin edilen ilgili ödeme dekontu karşılığında söz konusu ücreti ödeyecektir. Ancak, işbu madde söz konusu ücret dışında Başvuru Merkezinin herhangi bir sorumluluk üstleneceği anlamına gelmemektedir. 

5.2 Müşteri seyahat programına göre uygun şekilde vize başvuru zamanını ayarlamalıdır.Her ne durumda olursa olsun müşterinin vize başvuru yapma zamanını uygun şekilde ayarlamaması ya da Büyükelçilik ve Konsoloslukların vize kontrol ve onaylama sonucundan dolayı Müşterinin seyahat planının etkilenmesi durumlarında Başvuru Merkezi herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

5.3 Müşterinin posta kanalıyla vize başvurusu yapması ya da Başvuru Merkezinden posta kanalıyla Büyükelçilik veKonsoloslukların onayladıkları pasaport ve vizenin gönderilmesinin istenilmesi durumlarında oluşabilecek posta gecikmesi, posta hatası ya da Başvuru Merkezi dışındaki sebeplerden kaynaklanan herhangi bir belge tahribi ya da kaybından Başvuru Merkezi hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5.4 Başvuru Merkezi, yasaların en geniş şekilde izin verdiği kapsamda işbu metin içinde net bir şekilde belirtilen maddeler ve garantiler dışında vize başvuru hizmetleri ile ilgili diğer doğrudan ya da dolaylı olarak belirtilenşart ve garantilerikabul etmemektedir. Kanunların bu tür sorumluluk dışı bildirisini tanımaması ve bazı şart ya da garantilerin (aşağıda kısaca ‘Zımni Şartlar’ olarak anılacaktır.) dolaylı olarak belirlendiği kanaatine varması durumunda Başvuru Merkezi bu türlü Zımni Şart ihlalinden sınırlı olarak sorumlu olacak olup bu sorumluluklarını yerine getirmek için aşağıdaki bir ya da birkaç alternatifi seçme hakkına sahiptir: 

(1) İlgili başvuru hizmetinin yeniden verilmesi ya da

(2) Yeniden başvuru yapılmasından ötürü oluşacak masrafın karşılanması ya da

(3) Başvuru Merkezi tarafından hizmet nedeni ile ilgiliresmi kurum veya makamlara Müşteri tarafından yapılan ödemelerin karşılanması (Ödeme dekontu temin edilmelisi halinde)

5.5 Müşteri, ister ilgili vize başvurusundan ve/veya verilen başvuru hizmetinden kaynaklansın ister Başvuru Merkezi veya yetkilisinin, acentesinin, çalışanının, temsilcisinin hata, kusur ya da ihmalinden kaynaklansın ya da kaynaklanmasının, Başvuru Merkezinin hiç bir durumda Müşteri ya da Müşteri dolayısıyla üçüncü bir kişinin iddia ettiği dolaylı, tesadüfi, başta belirli ve/veya müteselsil zarar olmak üzere diğer zararlardan, kar kaybı, fırsat kaybı, ticari kayıp, iyiniyet, işin sekteye uğraması vb. kayıplardan sorumlu tutulamayacağını kabul eder ve onaylar.

5.6 İşbu metin kapsamındaki  hükümler Başvuru Merkezinin bulunduğu yerdeki kanunlara tabidir. Vize başvuru hizmeti ile ilgili dava açılması durumunda Başvuru Merkezinin bulunduğu mahaldeki yerel mahkemeler yetkili olacaktır.

 

6.Altıncı madde: Diğer Maddeler

6.1 Başvuru Merkezi dilediği zaman tek taraflı olarak işbu metindeki maddelerin bir kısmını ya da tamamını değiştirebilir, iptal edebilir ya da geri çekebilir. İlgili maddelerin değişmesini kabul etmeyen Müşteri sadece Başvuru Merkezinin verdiği hizmetleri reddetme hakkına sahiptir. 

6.2 Müşteri işbu sözleşmedeki bütün maddeleri okuduğunu, her birinin kendisine tek tek açıklandığını, madde içeriklerini anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.