ระยะเวลาการทำการ

  ศูนย์วีซ่าให้บริการต่อไปนี้:

1. แบบทั่วไป ใช้เวลาทำการประมาณ 4 วันทำการ(กรณีที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด )

2. แบบเร่งด่วนใช้เวลาทำการประมาณ 2 วันทำการ(กรณีที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)

          

             (สำหรับการยื่นคำร้องกรณีพิเศษ กรุณาสอบถามที่ศูนย์วีซ่าจีนด้วยตัวเอง)

  

ข้อควรระวัง : ยื่นคำร้องแบบเร่งด่วนจะเปิดให้บริการช่วงเช้าถึงเวลา 11.00 น. และรับคืนเอกสารในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 15.30 น. ของวันถัดไปPrint
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ระยะเวลาการทำการ

  ศูนย์วีซ่าให้บริการต่อไปนี้:

1. แบบทั่วไป ใช้เวลาทำการประมาณ 4 วันทำการ(กรณีที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด )

2. แบบเร่งด่วนใช้เวลาทำการประมาณ 2 วันทำการ(กรณีที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)

          

             (สำหรับการยื่นคำร้องกรณีพิเศษ กรุณาสอบถามที่ศูนย์วีซ่าจีนด้วยตัวเอง)

  

ข้อควรระวัง : ยื่นคำร้องแบบเร่งด่วนจะเปิดให้บริการช่วงเช้าถึงเวลา 11.00 น. และรับคืนเอกสารในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 15.30 น. ของวันถัดไป