ประเภทวีซ่าจีน

กรุณาอ่านรายละเอียดของวีซ่าเเต่ละประเภทเเละเลือกประเภทที่เหมาะสมในการยื่นขอวีซ่า

 

วัตถุประสงค์

ประเภทวีซ่า

คำอธิบายประเภทวีซ่า

การติดต่อ การเดินทาง การทัศนศึกษา

F

เพื่อการเดินทางแลกเปลี่ยน เข้าเยี่ยมชม การดูงานทัศนศึกษาในประเทศจีน

ธุรกิจการค้า

M

เพื่อการทำธุรกิจการค้า

การท่องเที่ยว

L

เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศจีน

ครอบครัวการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมการเยี่ยมญาติที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนถาวร

Q1

ผู้สมัครที่ขอวีซ่าไปพบกับครอบครัวนั้น ควรเป็นสมาชิกของครอบครัวจีน หรือ เป็นสมาชิกของครอบครัวต่างชาติที่ได้รับสิทธิ์พำนักอาศัยอยู่จีนอย่างถาวรมาแล้ว

ผู้สมัครไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์อุปการะเลี้ยงดูหรือเพราะเหตุผลอื่นๆที่จะขอเข้าไปอาศัยอยู่ประเทศจีนนั้น ขอเข้าอาศัยอยู่ในประเทศจีนมากกว่า180 วันขึ้นไป

"สมาชิกในครอบครัว" หมายถึงคู่สมรสพ่อเเม่ ลูก คู่สมรสของลูก พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานเเละคู่สมรสของพ่อแม่

Q2

ในการเข้าเยี่ยมญาติในช่วงระยะเวลาสั้นๆนั้น ผู้สมัครจะต้องมีญาติที่เป็นสัญชาติจีนในประเทศจีนหรือมีญาติชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวรในประเทศจีน จึงจะสามารถเข้าพำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 180 วัน

การเข้าเยี่ยมชม การดูงาน หรือการทำงาน การเรียนต่อในประเทศจีน ตลอดจนธุระส่วนตัว

การเข้าเยี่ยมชมการดูงานหรือการทำงานการเรียนต่อในประเทศจีนตลอดจนธุระส่วนตัว 

S1

ผู้สมัครจะต้องมีพ่อเเม่ ผู้ปกครอง คู่สมรส ของเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีที่เป็นชาวต่างชาติที่กำลังทำงานหรือเรียนในประเทศจีนเป็นระยะยาว เเละบุคคลที่รู้จักเป็นการส่วนที่มีความประสงค์ในการที่จะเข้าพำนักอาศัยในประเทศจีนซึ่งล้วนจะต้องมีอาศัยอยู่ในประเทศจีนมากกว่า 180 วันขึ้นไป

S2

การเข้าเยี่ยมชมในช่วงระยะสั้นในประเทศจีน อันเนื่องมาจากการทำงาน  การศึกษาหรือเหตุผลอื่นๆผู้สมัครมีญาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีน ซึ่อจะสามารถพำนักอาศัยได้ไม่เกิน 180 วัน

"สมาชิกในครอบครัว" หมายถึงคู่สมรส พ่อแม่ บุตร  คู่สมรสของบุตร ผู้ปกครองบุตรหลาน พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลูกหลานเเละพ่อเเม่ของคู่สมรส

การทำงาน

 

การทำงาน

Z

เพื่อเข้ามาทำงานในประเทศจีน

การแสดงเชิงพาณิชย์

 

 

ทำธุรกิจ

ผ่านแดน

G

เพื่อการข้ามประเทศหรือตั๋วเครื่องบินแบบต่อเนื่อง

การดำเนินงานข้ามประเทศการบิน

การขนส่งสินค้า

C

การเดินทางการขนส่งการบินลูกเรือการจัดส่งสินค้าการเดินทางระหว่างประเทศของพนักงานรวมทั้งครอบครัวของพนักงานซึ่งมีส่วนร่วมมากับการเดินทางระหว่างประเทศเเละผู้ขับยานพาหหนะขนส่งทางบก

การศึกษาเล่าเรียน

X1

เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศจีนโดยระยะเวลามากกว่า180 วัน

X2

เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศจีนโดยระยะเวลาไม่เกิน180 วัน

ความสามารถพิเศษ

R

ประเทศจีนต้องการบุคลากรที่มากด้วยความสามารถเเละเชี่ยวชาญในศาสตร์เเต่ละเเขนง

ข้อมูลข่าวสาร

J1

นักข่าวต่างชาติที่ทำงานประจำโครงการสื่อต่างๆของจีนเข้ามาพำนักอาศัยในประเทศจีนมากกว่า180 วัน

J2

นักข่าวต่างชาติที่มาทำข่าวเป็นระยะสั้น เข้ามาพำนักอาศัยในประเทศจีนไม่เกิน 180 วัน

ตั้งถิ่นฐานอาศัยถาวร

D

เพื่อเข้ามาพำนักตั้งถิ่นฐานอาศัยถาวรในประเทศจีน

 

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประเภทวีซ่าจีน

กรุณาอ่านรายละเอียดของวีซ่าเเต่ละประเภทเเละเลือกประเภทที่เหมาะสมในการยื่นขอวีซ่า

 

วัตถุประสงค์

ประเภทวีซ่า

คำอธิบายประเภทวีซ่า

การติดต่อ การเดินทาง การทัศนศึกษา

F

เพื่อการเดินทางแลกเปลี่ยน เข้าเยี่ยมชม การดูงานทัศนศึกษาในประเทศจีน

ธุรกิจการค้า

M

เพื่อการทำธุรกิจการค้า

การท่องเที่ยว

L

เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศจีน

ครอบครัวการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมการเยี่ยมญาติที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนถาวร

Q1

ผู้สมัครที่ขอวีซ่าไปพบกับครอบครัวนั้น ควรเป็นสมาชิกของครอบครัวจีน หรือ เป็นสมาชิกของครอบครัวต่างชาติที่ได้รับสิทธิ์พำนักอาศัยอยู่จีนอย่างถาวรมาแล้ว

ผู้สมัครไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์อุปการะเลี้ยงดูหรือเพราะเหตุผลอื่นๆที่จะขอเข้าไปอาศัยอยู่ประเทศจีนนั้น ขอเข้าอาศัยอยู่ในประเทศจีนมากกว่า180 วันขึ้นไป

"สมาชิกในครอบครัว" หมายถึงคู่สมรสพ่อเเม่ ลูก คู่สมรสของลูก พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานเเละคู่สมรสของพ่อแม่

Q2

ในการเข้าเยี่ยมญาติในช่วงระยะเวลาสั้นๆนั้น ผู้สมัครจะต้องมีญาติที่เป็นสัญชาติจีนในประเทศจีนหรือมีญาติชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวรในประเทศจีน จึงจะสามารถเข้าพำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 180 วัน

การเข้าเยี่ยมชม การดูงาน หรือการทำงาน การเรียนต่อในประเทศจีน ตลอดจนธุระส่วนตัว

การเข้าเยี่ยมชมการดูงานหรือการทำงานการเรียนต่อในประเทศจีนตลอดจนธุระส่วนตัว 

S1

ผู้สมัครจะต้องมีพ่อเเม่ ผู้ปกครอง คู่สมรส ของเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีที่เป็นชาวต่างชาติที่กำลังทำงานหรือเรียนในประเทศจีนเป็นระยะยาว เเละบุคคลที่รู้จักเป็นการส่วนที่มีความประสงค์ในการที่จะเข้าพำนักอาศัยในประเทศจีนซึ่งล้วนจะต้องมีอาศัยอยู่ในประเทศจีนมากกว่า 180 วันขึ้นไป

S2

การเข้าเยี่ยมชมในช่วงระยะสั้นในประเทศจีน อันเนื่องมาจากการทำงาน  การศึกษาหรือเหตุผลอื่นๆผู้สมัครมีญาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีน ซึ่อจะสามารถพำนักอาศัยได้ไม่เกิน 180 วัน

"สมาชิกในครอบครัว" หมายถึงคู่สมรส พ่อแม่ บุตร  คู่สมรสของบุตร ผู้ปกครองบุตรหลาน พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลูกหลานเเละพ่อเเม่ของคู่สมรส

การทำงาน

 

การทำงาน

Z

เพื่อเข้ามาทำงานในประเทศจีน

การแสดงเชิงพาณิชย์

 

 

ทำธุรกิจ

ผ่านแดน

G

เพื่อการข้ามประเทศหรือตั๋วเครื่องบินแบบต่อเนื่อง

การดำเนินงานข้ามประเทศการบิน

การขนส่งสินค้า

C

การเดินทางการขนส่งการบินลูกเรือการจัดส่งสินค้าการเดินทางระหว่างประเทศของพนักงานรวมทั้งครอบครัวของพนักงานซึ่งมีส่วนร่วมมากับการเดินทางระหว่างประเทศเเละผู้ขับยานพาหหนะขนส่งทางบก

การศึกษาเล่าเรียน

X1

เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศจีนโดยระยะเวลามากกว่า180 วัน

X2

เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศจีนโดยระยะเวลาไม่เกิน180 วัน

ความสามารถพิเศษ

R

ประเทศจีนต้องการบุคลากรที่มากด้วยความสามารถเเละเชี่ยวชาญในศาสตร์เเต่ละเเขนง

ข้อมูลข่าวสาร

J1

นักข่าวต่างชาติที่ทำงานประจำโครงการสื่อต่างๆของจีนเข้ามาพำนักอาศัยในประเทศจีนมากกว่า180 วัน

J2

นักข่าวต่างชาติที่มาทำข่าวเป็นระยะสั้น เข้ามาพำนักอาศัยในประเทศจีนไม่เกิน 180 วัน

ตั้งถิ่นฐานอาศัยถาวร

D

เพื่อเข้ามาพำนักตั้งถิ่นฐานอาศัยถาวรในประเทศจีน