ประกาศการปรับค่าธรรมเนียมการบริการของศูนย์ฯ วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ

เพื่อรักษาระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าของศูนย์ฯ วีซ่าจีน เป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานค่าธรรมเนียมการบริการของศูนย์ฯ วีซ่าจีน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าธรรมเนียมการบริการขอวีซ่าจีน:

     (1) ค่าบริการแบบธรรมดา  650 บาท

     (2) ค่าบริการแบบเร่งด่วน  975 บาท

     (3) ค่าบริการแบบเร่งด่วนพิเศษ 1,300 บาท

2. ค่าธรรมเนียมบริการรับรองเอกสารในนามบุคคลธรรมดาสำหรับชาวต่างชาติ

 ที่ไม่ใช่ชาวจีน :

     (1) ค่าบริการแบบธรรมดา  700 บาท

     (2) ค่าบริการแบบเร่งด่วน  1,500 บาท

     (3) ค่าบริการแบบเร่งด่วนพิเศษ 1,900 บาท

3. ค่าธรรมเนียมบริการรับรองเอกสารในนามนิติบุคคลสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวจีน :

     (1) ค่าบริการแบบธรรมดา  1,400 บาท

     (2) ค่าบริการแบบเร่งด่วน  2,200 บาท

     (3) ค่าบริการแบบเร่งด่วนพิเศษ 2,600 บาท

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ระบุข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

4. อัตราค่าบริการรับรองเอกสารสำหรับชาวจีน  ให้ใช้อัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

    และสำหรับรายละเอียดค่าธรรมเนียมทั้งหมด  สามารถดูได้จากตารางค่าธรรมเนียม

 

                                                                           ศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯ

                                                                                                                               8 มีนาคม 2019


Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศการปรับค่าธรรมเนียมการบริการของศูนย์ฯ วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ

เพื่อรักษาระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าของศูนย์ฯ วีซ่าจีน เป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานค่าธรรมเนียมการบริการของศูนย์ฯ วีซ่าจีน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าธรรมเนียมการบริการขอวีซ่าจีน:

     (1) ค่าบริการแบบธรรมดา  650 บาท

     (2) ค่าบริการแบบเร่งด่วน  975 บาท

     (3) ค่าบริการแบบเร่งด่วนพิเศษ 1,300 บาท

2. ค่าธรรมเนียมบริการรับรองเอกสารในนามบุคคลธรรมดาสำหรับชาวต่างชาติ

 ที่ไม่ใช่ชาวจีน :

     (1) ค่าบริการแบบธรรมดา  700 บาท

     (2) ค่าบริการแบบเร่งด่วน  1,500 บาท

     (3) ค่าบริการแบบเร่งด่วนพิเศษ 1,900 บาท

3. ค่าธรรมเนียมบริการรับรองเอกสารในนามนิติบุคคลสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวจีน :

     (1) ค่าบริการแบบธรรมดา  1,400 บาท

     (2) ค่าบริการแบบเร่งด่วน  2,200 บาท

     (3) ค่าบริการแบบเร่งด่วนพิเศษ 2,600 บาท

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ระบุข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

4. อัตราค่าบริการรับรองเอกสารสำหรับชาวจีน  ให้ใช้อัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

    และสำหรับรายละเอียดค่าธรรมเนียมทั้งหมด  สามารถดูได้จากตารางค่าธรรมเนียม

 

                                                                           ศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯ

                                                                                                                               8 มีนาคม 2019