ประกาศวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ปี2562

ศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯจะปิดให้บริการในวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องในวันตรุษจีน

ทางศูนย์ฯขอแจ้งให้ทราบว่าก่อนและหลังวันหยุดจะมีผู้มาใช้บริการค่อนข้างมาก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของท่าน ท่านสามารถมาใช้บริการล่วงหน้าหรือหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้กำหนดวันนัดรับเล่มจะล่าช้ากว่าปกติ สามารถตรวจสอบตารางวันนัดรับด้านล่าง หรือที่ศูนย์ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกวันที่ยื่นขอ


วันที่นัดรับ

แบบด่วน


แบบธรรมดา


30 มกราคม 2562


31 มกราคม 2562


11 กุมภาพันธ์ 2562


31 มกราคม 2562


1 กุมภาพันธ์ 2562


12 กุมภาพันธ์ 2562


1 กุมภาพันธ์ 2562


11 กุมภาพันธ์ 2562


13 กุมภาพันธ์ 2562
                                                                          ศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ

                                                                                    7 มกราคม 2562


Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ปี2562

ศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯจะปิดให้บริการในวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องในวันตรุษจีน

ทางศูนย์ฯขอแจ้งให้ทราบว่าก่อนและหลังวันหยุดจะมีผู้มาใช้บริการค่อนข้างมาก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของท่าน ท่านสามารถมาใช้บริการล่วงหน้าหรือหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้กำหนดวันนัดรับเล่มจะล่าช้ากว่าปกติ สามารถตรวจสอบตารางวันนัดรับด้านล่าง หรือที่ศูนย์ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกวันที่ยื่นขอ


วันที่นัดรับ

แบบด่วน


แบบธรรมดา


30 มกราคม 2562


31 มกราคม 2562


11 กุมภาพันธ์ 2562


31 มกราคม 2562


1 กุมภาพันธ์ 2562


12 กุมภาพันธ์ 2562


1 กุมภาพันธ์ 2562


11 กุมภาพันธ์ 2562


13 กุมภาพันธ์ 2562
                                                                          ศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ

                                                                                    7 มกราคม 2562