ประกาศ การปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่หน้าแรกของเวปไซด์


              ศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ จะทำการเปลี่ยนแปลงหน้าแรกของเวปไซด์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 ทั้งนี้เนื้อหาในเวปไซด์จะยังคงเดิม ท่านสามารถเข้าชมเวปไซด์ตามปกติได้ที่ www.visaforchina.org

                                  

                                                                         

                                                                                           จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                       

                                                                                       ศูนย์วีซ่าจีน ประจำกรุงเทพฯ

                                                                                             วันที่ 31 สิงหาคม 2560

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศ การปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่หน้าแรกของเวปไซด์


              ศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ จะทำการเปลี่ยนแปลงหน้าแรกของเวปไซด์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 ทั้งนี้เนื้อหาในเวปไซด์จะยังคงเดิม ท่านสามารถเข้าชมเวปไซด์ตามปกติได้ที่ www.visaforchina.org

                                  

                                                                         

                                                                                           จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                       

                                                                                       ศูนย์วีซ่าจีน ประจำกรุงเทพฯ

                                                                                             วันที่ 31 สิงหาคม 2560