4.ทำวีซ่าได้ที่ไหนบ้าง?

หากว่าคุณถือหนังสือเดินทางทั่วไป คุณสามารถไปทำเรื่องยื่นขอวีซ่าได้ที่ศูนย์การให้บริการวีซ่า ถ้าหากว่าคุณถือหนังสือเดินทางประเภททูตและราชการ(เจ้าพนักงานราชการ) หรือขอวีซ่าประเภทการทูตหรือราชการ หรือขอวีซ่าที่จะเดินทางไปเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเเละมาเก๊า ต้องติดต่อขอวีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล

 

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

4.ทำวีซ่าได้ที่ไหนบ้าง?

หากว่าคุณถือหนังสือเดินทางทั่วไป คุณสามารถไปทำเรื่องยื่นขอวีซ่าได้ที่ศูนย์การให้บริการวีซ่า ถ้าหากว่าคุณถือหนังสือเดินทางประเภททูตและราชการ(เจ้าพนักงานราชการ) หรือขอวีซ่าประเภทการทูตหรือราชการ หรือขอวีซ่าที่จะเดินทางไปเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเเละมาเก๊า ต้องติดต่อขอวีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล