4.ฉันสามารถขอรับรองเอกสารหลายๆชุดได้หรือไม่?

ได้ ตามวัตุถุประสงค์การใช้งานของผู้ขอ เจ้าพนักงานจะรับรองเอกสารให้ตรงกับจำนวนที่ยื่นขอหรือหลักฐานเอกสารอื่นๆ(เอกสารต้นฉบับ) ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวในเรื่องเอกสารรับรองกงสุล

 

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

4.ฉันสามารถขอรับรองเอกสารหลายๆชุดได้หรือไม่?

ได้ ตามวัตุถุประสงค์การใช้งานของผู้ขอ เจ้าพนักงานจะรับรองเอกสารให้ตรงกับจำนวนที่ยื่นขอหรือหลักฐานเอกสารอื่นๆ(เอกสารต้นฉบับ) ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวในเรื่องเอกสารรับรองกงสุล