7.ใบรับรองที่ออกโดยทางการในประเทศจีนนั้น เอกสารหลักฐานเชิงธุรกิจต่างๆ เป็นต้น จะยื่นให้กงสุลรับรองเอกสารได้โดยวิธีใด ?

ก่อนที่จะส่งเอกสารรับรองที่ออกภายในประเทศจีนหรือเอกสารธุรกิจต่างประเทศไปยังต่างประเทศนั้น ควรที่จะต้องได้การรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของจีนหรือสำนักงานการบริหารส่วนท้องถิ่นของประเทศจีนเสียก่อน ตามความต้องการของสถานทูตเเละสถานกงสุล การดำเนินการรับรองเอกสารกงสุลของทางสถานทูตหรืออาจไม่จำเป็นที่ต้องให้ทางสถานทูตหรือสถานกงสุลเป็นผู้รับรองเอกสารซึ่งอาจเป็นเอกสารที่ใช้ทางราชการ

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

7.ใบรับรองที่ออกโดยทางการในประเทศจีนนั้น เอกสารหลักฐานเชิงธุรกิจต่างๆ เป็นต้น จะยื่นให้กงสุลรับรองเอกสารได้โดยวิธีใด ?

ก่อนที่จะส่งเอกสารรับรองที่ออกภายในประเทศจีนหรือเอกสารธุรกิจต่างประเทศไปยังต่างประเทศนั้น ควรที่จะต้องได้การรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของจีนหรือสำนักงานการบริหารส่วนท้องถิ่นของประเทศจีนเสียก่อน ตามความต้องการของสถานทูตเเละสถานกงสุล การดำเนินการรับรองเอกสารกงสุลของทางสถานทูตหรืออาจไม่จำเป็นที่ต้องให้ทางสถานทูตหรือสถานกงสุลเป็นผู้รับรองเอกสารซึ่งอาจเป็นเอกสารที่ใช้ทางราชการ