6.เอกสารรับรองที่ออกในประเทศจีนนั้น เเละจะนำไปใช้ยังต่างประเทศเเต่เป็นเอกสารที่ไม่ได้รับการรับรอง สามารถให้ทางกงสุลเเละสถานทูตจีนรับรองได้หรือไม่?

    ไม่ได้ สถานทูตเเละสถานกงสุลจีนนั้นไม่มีเจ้าพนักงานที่จัดการเอกสารหรือผู้มีอำนาจที่จะลงนามลงลายมือพร้อมตราประทับรับรองเอกสารเชิงธุรกิจการค้าหรือเอกสารทางด้านต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถที่จะกระทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเหล่านั้นได้  ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารรับรองเอกสารรับรองทางกงสุลได้

    เมื่อที่เอกสารถูกส่งเข้ามาภายในประเทศโดย เราสามารถทำตามขั้นตอนการยื่นขอเอกสารรับรองกับทางกงสุลเเละทางการทูตเพื่อที่จะรับรองเอกสารได้ เเต่ถ้าหากว่าไม่สะดวกที่จะส่งเอกสารเข้ามาในประเทศ อาจจะให้มอบอำนาจให้ผู้เเทนกระทำการเเทนได้ (เพื่อนสนิทญาติมิตร ทนายความ เป็นต้น)

 

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

6.เอกสารรับรองที่ออกในประเทศจีนนั้น เเละจะนำไปใช้ยังต่างประเทศเเต่เป็นเอกสารที่ไม่ได้รับการรับรอง สามารถให้ทางกงสุลเเละสถานทูตจีนรับรองได้หรือไม่?

    ไม่ได้ สถานทูตเเละสถานกงสุลจีนนั้นไม่มีเจ้าพนักงานที่จัดการเอกสารหรือผู้มีอำนาจที่จะลงนามลงลายมือพร้อมตราประทับรับรองเอกสารเชิงธุรกิจการค้าหรือเอกสารทางด้านต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถที่จะกระทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเหล่านั้นได้  ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารรับรองเอกสารรับรองทางกงสุลได้

    เมื่อที่เอกสารถูกส่งเข้ามาภายในประเทศโดย เราสามารถทำตามขั้นตอนการยื่นขอเอกสารรับรองกับทางกงสุลเเละทางการทูตเพื่อที่จะรับรองเอกสารได้ เเต่ถ้าหากว่าไม่สะดวกที่จะส่งเอกสารเข้ามาในประเทศ อาจจะให้มอบอำนาจให้ผู้เเทนกระทำการเเทนได้ (เพื่อนสนิทญาติมิตร ทนายความ เป็นต้น)