1.เอกสารต่างๆที่จะใช้ในรประเทศจีนนั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับการรับรองเอกสารหรือไม่?

เอกสารรับรองจากทางกงสุลถือหนังสือเเสดงความร่วมมือระหว่างประเทศในการเเลกเปลี่ยนทางข้อมูลเอกสาร เเละเป็นเเบบเเผนการปฎิบัติระหว่างประเทศด้านการทูตเเละทางกงสุล ในปัจจุบันนี้ประเทศจีนยังไม่ร่วมลงนามการยกเว้นเอกสารรับรองจากทางกงสุลตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศอื่น เเต่ทว่าจากบทบัญญัติเเละข้อตกลงทวิภาคีของประเทศจีนนั้นได้มีการระบุเงื่อนไขที่ว่า "ยกเว้นเอกสารรับรอง" นอกจากนี้เอกสารทั้งหมดที่ยื่นใช้ในเชิญกฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ระหว่างต่างประเทศที่ใช้ยื่นกับทางประเทศจีนนั้น จำเป็นต้องมีการรับรองเอกสาร

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

1.เอกสารต่างๆที่จะใช้ในรประเทศจีนนั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับการรับรองเอกสารหรือไม่?

เอกสารรับรองจากทางกงสุลถือหนังสือเเสดงความร่วมมือระหว่างประเทศในการเเลกเปลี่ยนทางข้อมูลเอกสาร เเละเป็นเเบบเเผนการปฎิบัติระหว่างประเทศด้านการทูตเเละทางกงสุล ในปัจจุบันนี้ประเทศจีนยังไม่ร่วมลงนามการยกเว้นเอกสารรับรองจากทางกงสุลตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศอื่น เเต่ทว่าจากบทบัญญัติเเละข้อตกลงทวิภาคีของประเทศจีนนั้นได้มีการระบุเงื่อนไขที่ว่า "ยกเว้นเอกสารรับรอง" นอกจากนี้เอกสารทั้งหมดที่ยื่นใช้ในเชิญกฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ระหว่างต่างประเทศที่ใช้ยื่นกับทางประเทศจีนนั้น จำเป็นต้องมีการรับรองเอกสาร