เเบบฟอร์มการขอยื่นวีซ่าจีน

เเบบฟอร์มการขอยื่นวีซ่าจีน Chinese Visa Application Form(Form V.2013) .

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เเบบฟอร์มการขอยื่นวีซ่าจีน

เเบบฟอร์มการขอยื่นวีซ่าจีน Chinese Visa Application Form(Form V.2013) .